Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen gebruikt vanaf april 2018 ZIVVER om veilig te e-mailen en bestanden uit te wisselen. ZIVVER versleutelt berichten met vertrouwelijke, privacygevoelige inhoud (zoals leerlingengegevens). Op deze manier kunnen alleen verzender en ontvanger bij de informatie.

Waarom deze maatregel?

Het Samenwerkingsverband heeft zorgvuldige omgang met persoonsgegevens hoog op de agenda staan. De ingebruikname van ZIVVER is nodig omdat de huidige kanalen – zoals ‘gewone’ e-mail of post – in toenemende mate kwetsbaar of inefficiënt zijn. Het gebruiken van ZIVVER is een van de maatregelen die ons samenwerkingsverband neemt om zorgvuldige omgang met persoonlijke gegevens van leerlingen te bevorderen. Dit in voorbereiding op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de nieuwe Europese privacywetgeving die per 25 mei 2018 van kracht wordt.

Wat betekent dat voor ouders en scholen

In de communicatie met ouders zal de contactpersoon van het Samenwerkingsverband met hen bespreken hoe privacygevoelige informatie met hen gedeeld wordt.
Alle scholen in Amsterdam en Diemen zijn geïnformeerd over de ingebruikname van het systeem en weten hoe zij beveiligd berichten kunnen ontvangen en versturen.

Voor het aanvragen van een TLV blijven de reguliere scholen gebruik maken van de beveiligde omgeving van het digitale groeidocument.
Scholen voor speciaal (basis)onderwijs en gespecialiseerde (voorschoolse) voorzieningen kunnen via de website gebruik maken van de mogelijkheid op een beveiligde manier een TLV aan te vragen.