De minister van OCW heeft gereageerd op een brief van ouders over de continuïteit van passend onderwijs.

De inhoud van deze brief is hier na te lezen.