In de afgelopen jaren is gebleken dat het format voor het schoolondersteuningsprofiel (SOP) een update behoefde. De bestaande versie is in 2016 gemaakt en de roep om aanpassing  nam toe. 

Op basis van gesprekken met betrokkenen en een eerdere rapportage over de ervaringen met het SOP is het een en ander veranderd of aangevuld. Wanneer u hier klikt, vindt u de aangepaste versie van mei 2019.  In de bijbehorende handreiking staat beschreven op welke onderdelen dit is gedaan. De nieuwe versie van het SOP is in ieder geval voor twee jaar geldig, dus tot mei 2021. U kunt hiermee uw huidige SOP weer helemaal up-to-date maken.