Schoolverzuim en thuiszitten hebben een grote impact op het leven van een kind. Als een leerling vaak afwezig is, leidt dit tot een achterstand in leerprestaties en vergroot dit de kans op vroegtijdig schoolverlaten.

Wanneer een kind langdurig niet naar school gaat, is dit schadelijk voor de sociale en cognitieve ontwikkeling.

Daarom organiseren de gemeente Amsterdam en het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen de werkconferentie “Aanpak van verzuim en thuiszitten in het primair onderwijs”. Deze middag werken we samen aan een aanpak van verzuim en thuiszitten in het primair onderwijs van Amsterdam.

De conferentie is bedoeld voor directeuren en intern begeleiders uit het primair onderwijs van Amsterdam en Diemen, ouder- en kind adviseurs (OKA) en jeugdartsen, leerplichtambtenaren (LPA) en bestuurders. Klik hier voor meer informatie. Aanmelden kan via deze link.