De 11e voortgangsrapportage passend onderwijs is er. Deze kunt u hier lezen.

Een samenvatting vanuit de PO Raad kunt u hier lezen.