De expertgroep is inzetbaar bij vragen op het gebied van chronisch zieke leerlingen, leerlingen met een beperking, vragen over fijnmotorische en grofmotorische ontwikkeling, zitproblemen, ziekte/handicapbeleving, meedenken bij de aanvraag en inzet van een arrangement of hulp bij het invullen van een groeidocument.

Samenwerkingen

De expertgroep heeft een goede samenwerking met Drostenburg, Stichting onderwijs aan zieke leerlingen thuis, Educatieve voorziening AMC/VUmc, ABC consulenten onderwijsondersteuning zieke leerlingen, Reade en “Door ergotherapie”.
Tevens zijn er korte lijnen met de onderwijsadviseurs en maatschappelijk deskundigen van het Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Amsterdam Diemen.

Meer informatie over de expertgroep voor leerlingen met een medische- en/of motorische of hulpvraag in het basisonderwijs vindt u hier.