De ondersteuningsplanraad (OPR) is een speciale medezeggenschapsraad op het niveau van het Samenwerkingsverband. De raad heeft instemmingsrecht op het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband.

In ons Samenwerkingsverband is gekozen voor een ondersteuningsplanraad van tien leden: vijf personeelsleden van scholen en vijf ouders. De leden vertegenwoordigen, net als die van het algemeen bestuur, de vijf 'bloedgroepen'. Iedere 'bloedgroep' wordt vertegenwoordigd door één ouder en één personeelslid.

 

De raad bestaat uit:

Namens het speciaal (basis)onderwijs

  • Minke Verdonk (ouder)
  • Hans Verboom (leerkracht)

Namens het openbaar onderwijs

  • Marcel Schep (ouder) 
  • Susan van Putten (intern begeleider)

Namens het bijzonder onderwijs

  • Glen Adneij (ouder)
  • Kitty van Broekhoven (intern begeleider)

Namens het onderwijs in Diemen

  • Silvia Jelles (ouder)
  • Mieke Endeveld (intern begeleider)

Namens de éénpitters en kleine schoolbesturen

  • Gwen Caviet (ouder) – voorzitter 
  • Vacature (leerkracht)

 

Meer informatie over de OPR vindt u hier.