Er zijn in Amsterdam en Diemen afspraken gemaakt over de ondersteuning die op school wordt geboden aan kinderen. Op deze pagina wordt uitgelegd wat u van school en van het schoolbestuur kunt verwachten aan basisondersteuning en extra ondersteuning.