Samenwerkingsverband primair onderwijs
Amsterdam Diemen

Sinds de invoering van passend onderwijs is Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen actief als overkoepelende organisatie voor alle basisscholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

Een noodprocedure is een procedure die een school kan volgen als de situatie rond een kind op school onhoudbaar is geworden. Het doel hiervan is te voorkomen dat een kind thuis komt te zitten als het (tijdelijk) niet meer mogelijk is het kind onderwijs te bieden. Het motto hierbij is: “geen kind meer thuis”.

Er wordt zo spoedig mogelijk een oplossing gezocht voor de leerling en een passend onderwijsadvies gegeven aan ouders en school.