Samenwerkingsverband primair onderwijs
Amsterdam Diemen

Sinds de invoering van passend onderwijs is Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen actief als overkoepelende organisatie voor alle basisscholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

Het Samenwerkingsverband en de schoolbesturen vinden het heel belangrijk dat er zo min mogelijk kinderen in Amsterdam en Diemen thuis zitten. Toch kan het gebeuren dat er op een school een onhoudbare situatie ontstaat waarbij een kind niet op die school kan worden gehandhaafd. Voor die gevallen is er een noodprocedure ontwikkeld, onder het motto “geen kind meer thuis”.

Wanneer de school een kind aanmeldt voor de noodprocedure bij het Samenwerkingsverband, stelt zij de ouders hiervan op de hoogte. Als de noodprocedure is gestart, neemt de coördinator van de noodprocedure direct contact op met de ouders.

Er wordt zo spoedig mogelijk een oplossing gezocht voor de leerling en een passend onderwijsadvies gegeven aan ouders en school.

Meer informatie over de noodprocedure kunt u hier lezen.