Als de situatie rond een kind op school onhoudbaar is geworden, kan de school gebruik maken van de noodprocedure. Deze noodprocedure is door de schoolbesturen binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen ontwikkeld om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten als het (tijdelijk) niet meer mogelijk is het kind onderwijs te bieden op zijn school. Het motto hierbij is: “geen kind meer thuis”.
Er wordt zo spoedig mogelijk een oplossing gezocht voor de leerling en een passend onderwijsadvies gegeven aan ouders en school.