Samenwerkingsverband primair onderwijs
Amsterdam Diemen

Sinds de invoering van passend onderwijs is Samenwerkingsverband Amsterdam Diemen actief als overkoepelende organisatie voor alle basisscholen en hun schoolbesturen in Amsterdam en Diemen.

Als de situatie rond een kind op school onhoudbaar is geworden, kan de school gebruik maken van de noodprocedure. Deze noodprocedure is door de schoolbesturen binnen het Samenwerkingsverband Amsterdam-Diemen ontwikkeld om te voorkomen dat kinderen thuis komen te zitten als het (tijdelijk) niet meer mogelijk is het kind onderwijs te bieden op zijn school. Het motto hierbij is: “geen kind meer thuis”.
Er wordt zo spoedig mogelijk een oplossing gezocht voor de leerling en een passend onderwijsadvies gegeven aan ouders en school.