In het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband PO Amsterdam Diemen 2016-2020 is de afspraak vastgelegd dat het Samenwerkingsverband samen met haar leden alle schoolbesturen en scholen van een goed voorbeeld van een dyscalculie protocol en een goed voorbeeld van een protocol medische handelingen voorziet.

Voorbeelden van deze protocollen vindt u hier.