Vanwege het feit dat er zeer veel aanmeldingen vanuit reguliere scholen bij het Samenwerkingsverband binnen komen voor de aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het S(B)O is het helaas niet mogelijk om deze allemaal voor de zomervakantie in behandeling te nemen. De aanvragen die voor of op 7 juni bij het Samenwerkingsverband zijn binnen gekomen zijn inmiddels in behandeling genomen en hebben een contactpersoon voor school en een contactpersoon voor ouders gekregen.

Voor aanvragen die na 7 juni zijn binnengekomen kan de garantie dat de aanmelding nog in behandeling wordt genomen niet worden gegeven. Scholen en ouders zijn inmiddels schriftelijk geinformeerd of de aanvraag in behandeling is genomen.  Aanvragen die na 25 juni zijn binnengekomen worden in ieder geval niet meer in behandeling genomen voor de zomervakantie.
Wij doen uiteraard ons uiterste best zoveel mogelijk aanvragen af te ronden voor de zomervakantie. Wanneer een aanvraag in behandeling genomen wordt, krijgen school en ouders hiervan bericht.